Vállalati képzések megvalósítása a Magyar Toyo Seat Kft-nél

Kedvezményezett neve

Magyar Toyo Seat Autóalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe

Vállalati képzések megvalósítása a Magyar Toyo Seat Kft-nél

Szerződött támogatás összege

26 962 283 Ft

Támogatás mértéke (%-ban)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

Munkavállalók számára a gyorsan változó környezet miatt elengedhetetlen a folyamatos képzés. A bővülő feladatok, adott munkakörök megfelelő ellátása folyamatos kihívást jelent. A munkavégzés valamennyi területére kiterjed, valamennyi munkakör ellátásához nélkülözhetetlen az informatikai rendszerek alapos ismerete. Meglévő munkakörökkel szemben támasztott új, magasabb szintű követelmények, a munkakörök bővítése, illetve előléptetés esetén nélkülözhetetlen a dolgozók támogatása, a szükséges és még hiányzó kompetenciák megszerzésének biztosítása.

A Magyar Toyo Seat Kft. jelenleg 203 fő saját állományos munkavállalót alkalmaz és 76 kölcsönzött munkaerőt. Szeretnénk a kölcsönzött munkaerő számát csökkenteni és helyette saját állományos dolgozókat alkalmazni. Ennek érdekében célul tűztük ki a vezetők képzését, ahogy jelmondatunk is tartalmazza „Vonzó cég, ahol érdemes dolgozni” a célunk. Ha a vezetők kellőképpen jól képzett vezetők lesznek és a munkavállalókkal megfelelően tudnak bánni, akkor az elégedett munkavállalók jó hírét viszik a cégnek és újabb dolgozókat tudunk majd alkalmazni illetve a már meglevő munkatársakat is meg tudjuk tartani ezzel a fluktuációt csökkenteni.

Célunk a következő években még ezen felül az úgynevezett „ Perfect Human” kialakítása, tehát szeretnénk ha cégünknél az alkalmazottak képzettségi szintje a lehető legjobb legyen illetve sok munkakörben szeretnénk elérni, hogy több munkavállaló is el tudjon látni adott munkaköröket, illetve esetleg ismerjen minden munkafolyamatot. Tehát a vezetők képesek legyenek hatékony oktatásokat végezni ennek érdekében. A Vezetők közötti folyamatos feszültségeket, a műszakok közti ellentéteket megszüntetni azzal, hogy a vezetők képesek legyenek „ vezetőhöz méltóan viselkedni”, felnőni a feladatukhoz, a kommunikációt javítani. A hiányos kommunikáció folyamatos feszültséget okoz a cég életében, fontos megtanítani a vezetőknek a megfelelő kommunikáció elsajátítását illetve annak „továbbadását” a dolgozók felé.

Úgy gondoljuk, hogy a vezetőknek egyfajta igényük is van a tanulás iránt, ezzel elégedettségüket is javíthatjuk, várhatóan sokkal hatékonyabb vezetőkké válhatnak a projektnek köszönhetően. A vezetők a cég mozgató rugói, ezért szeretnénk a vezetőket (csoportvezetőktől a menedzserig) fejleszteni, akik majd a jövőben az operátorokat képezhetik.

A projekt megvalósításához egy fő pénzügyi vezetőt és szakmai megvalósítót vonunk be. Mind a kettő bevonásra kerülő személy rendelkezik a feladataik ellátásához szükséges kompetenciákkal, illetve felsőfokú végzettséggel. A projekt során tervezett képzésekbe bevonásra kerülő személyek kiválasztása esetén a pályázati felhíváshoz igazodva, illetve az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében hátrányos helyzetű munkavállaló is bevonásra kerül. Fontosnak tartjuk, hogy a képzések megvalósításában résztvevő oktatóknak legyen tapasztalata a hátrányos helyzetű személyek képzésében. Továbbá igyekszünk úgy kialakítani képzéseinket, azok ütemtervét, hogy a hátrányos helyzetű személyek igényeit figyelembe vegyük. Vállaljuk a projekt során a képzésben résztvevők folyamatos nyomon követését, így az esetleges lemorzsolódás esetén azonnal közbe tudjunk lépni és meg tudjuk oldani a felmerülő problémát.

A képzéseink során törekszünk a vegyes csoportokra mind a saját munkavállalók, a külső a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek, mind a hátrányos helyzetűek szempontjából. A képzések megvalósításához szükséges kapacitással (humán erőforrás, infrastruktúra, stb.) rendelkezünk. Képzéseink során, ahol a képzés formája igényli, előzetes tudásmérést végzünk a képzésben résztvevők körében, ezzel biztosítva a képzés célzatosságát és az igényeknek való megfelelését. Minden képzésünk végén elégedettségmérést végzünk a résztvevők körében, ezzel biztosítva a visszajelzést és elégedettség mérését.

A projekt befejezési dátuma: 2020.11.13.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00069

Megvalósított képzéseink